Unang Markahan
- Kultura at Kapaligiran, Alpabetong Filipino/Tuntunin sa Panghihiram
- Paglalakbay at Kultura, Ponemang Suprasegmental
- Ang Pamahalaan at Ang Batas, Diptonggo at Klaster
July 16-20, 2007 - Kinagisnang Tradisyon, Pares Minimal
July 23-27, 2007 - Pagkamakabayan, Kayarian ng Salita
July 30-Aug.3, 2007 - Pagsisikap sa Buhay, Anyo ng Pangungusap
Aug. 5-9, 2007 - Kasarinlan Laban sa Kolonyalismo, Uri ng Pagpapahayag
Aug. 12-15, 2007 - Buod ng Ibong Adarna